top of page

יגיל נטע  0526886666

מחקר רפואי בשתל לשחזור מבנה הפיטמה

mdc medical device certification GmbH

Notified Body 0483

חברת פיקסניפ בע"מ מחפשת מתנדבות שעברו
כריתה ושחזור שד לאחר סרטן שד, לצורך מחקר רפואי בשתל לשחזור מבנה הפיטמה


המחקר מאושר ע"י משרד הבריאות והועדה האתית של מרכז רפואי אסותא
מנוהל ע"י דר, מיכאל שפלן, ממובילי המנתחים הפלסטיים בארץ בתחום הזה, והינו התנדבותי בלבד
הפרוצדורה אינה כרוכה בעלויות למתנדבות שימצאו מתאימות למחקר

bottom of page